Clona Informàtics

Serveis Integrals

Contacte

TPV

Projecte de TPV per la realització de cobraments i facturació genèrica

 • Projecte realitzat amb Java i gestor de dependències Maven
 • Base de dades Local amb H2 o amb servidor MYSQL
 • Gestió de Productes
 • Classificació per Proveedor i Categoría
 • Permet la realització de Descomptes per Import o percentatge
 • Generació de Factures/Tiquets/Albarans amb varis IVA desglossats
 • Gestió de Clients
 • Permet llistat de facturació entre dates

Segueix en Procès de creació

Gestor articles de Lloguer

Projecte de gestió d'Articles i serveis de Lloguer

 • Projecte realitzat amb Java + Spring Boot i gestor de dependències Maven
 • Base de dades Local amb H2
 • Gestió de Productes amb Lloguer amb visualització de Rentabilitat
 • Permet guardar productes a llogar
 • Pots Guardar sobre cada producte el lloguer realitzat amb import i data
 • Visualització dins del producte dels seus lloguer

Segueix en Procès de creació

Gestor de Clients

Projecte amb getsió de clients i visualització dinàmica dels seus estats de pagament

 • Projecte realitzat amb Java + Spring Boot i gestor de dependències Maven
 • Base de dades Local amb H2
 • Gestió de Clients que inclou un parametre per indicar si estan al dia de pagaments amb l'empresa
 • Permet Visualització directe del llistat de clients amb distintius de colors segons estat del pagament
 • Pots guardar imatges del Client per tenir un recordatori visual

Segueix en Procès de creació